פרסומים מקצועיים
בכתבי עת וכנסים

חומרים בנושאים ארגוניים מגוונים

שפרסמנו במעלה הדרך

לחץ ושחיקה לפני ואחרי חופשה והעברתם בין בני זוג

ורד וינוקור - חי

עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי הניהול Msc התנהגות ארגונית.2002 (העבודה הוצגה בכנס של פסיכולוגיה ארגונית בסינגפור ובכנס באוסטרליה). 

עבודת התזה עוסקת בלחץ ושחיקה בעבודה, השפעת חופשה וכיצד משפיע לחץ של בן זוג אחד על השני. המחקר מספק עדות מדעית לכך שלחץ עובר בין בני זוג, שנשים רגישות יותר מגברים ולחופשה השפעות חיוביות על רמות הלחץ והשחיקה.  

A Group level organizational citizenship behavior in the education system: A scale reconstruction and validation

Vigoda , Beeri , Birman & Somech (2007)

Educational Administration Quarterly, 43 (4) pp. 462-493

מאמר זה מציע לראשונה מושג חדש המכונה ״אקלים אזרחות ארגונית״  המשלב את הראיה המערכתית של התנהגות התנדבותית בארגון.

אקלים אזרחות ארגונית כולל בתוכו מכניזים ייחודי המכיל את כלל ההבטים המערכתיים של התנהגות אזרחית. 

חדשנות במגזר הציבורי - 
מודל תיאורטי ומחקר השוואתי בשש מדינות אירופאיות

ד"ר טלי – בירמן שמש

עבודה לקבלת תואר מוסמך לדוקטורט, אוניברסיטת חיפה, 2005.

העבודה מסתמכת על הגדרת החדשנות כ"אימוץ של רעיון פנימי או רכישת רעיון, מערכת, מדיניות, תוכנית, תהליך, ייצור או שירות אשר הינו חדש לארגון אשר מאמץ אותה" (Damanpour, 1991: 556). והעבודה עוסקת במהות תהליך החדשנות הארגונית, ומאילו ממדים הוא מורכב והקשר לביצועי  ארגונים ועמדות העובדים בארגונים אלו. ובוחנת  כיצד מוערכת חדשנות במגזר הציבורי על ידי משתמשי קצה ובוחנת מודל זה בין תרבויות שונות.

טכניקות ליצירת אורך נשימה

ורד וינוקור - חי

בין הזירות, אוגוסט 2004, גיליון מספר 2.

המאמר מציג טכניקות ליצירת אורך נשימה בעימות המוגבל – הפחתת לחץ והתמודדות עם שחיקה בקרב לוחמים ומפקדים. הייחודיות של המאמר הינו בעיסוק בלחץ ושחיקה בקרב חיילים בריאים באבחנה ממאמרים העוסקים בתגובת קרב חריפה - בשבירה פסיכולוגית בעת הלחימה ולאחריה. המחקר מגדיר את המושגים לחץ ושחיקה וממפה משתנים מרכזיים הקושרים ללחץ ושחיקה וחוסן ארגוני.  

מודל יהלום – מודל לניהול הדרכת מפקדים

ורד וינוקור - חי

מחץ, מרץ 2005 , גיליון מס' 18

(נכתב במשותף עם איל אייזנברג, בתפקידו כמח"ט גבעתי).

המאמר מציג מודל לפיתוח מפקדים בחטיבת גבעתי. הייחודיות של המודל הינה בהסתכלות מערכתית וכוללנית של פיתוח והכשרה רציפה באבחנה מהשקעה בפיתוח דרג ספציפי בארגון. הסתכלות מערכתית מתכללת על פיתוח כ"א הכוללת תפיסת מנהיגות, תפיסת הדרכה ותפיסת מיון והערכה. 

המלחמה של הפיקוד הזוטר בעימות המתמשך ברצועה - סיכום ביניים

ורד וינוקור - חי

מערכות, 2003, גיליון 389 (נכתב במשותף עם יותם עמיתי וזכה במקום שלישי בפרס הרמטכ"ל על כתיבה צבאית).   

מחקר שבחן את תחושות הפיקוד הזוטר בלחימה ברצועת עזה ומלמד על מנהיגות ועל השפעת החלטות טקטיות על הרמה האסטרטגית.

"על הסוּפֶּר ועל הוִיזֶ'ן"

ורד וינוקור - חי

התפוקות העיקריות מיחסי סופרוויז'ן בייעוץ ארגוני ומימושן. פברואר 2008 (נכתב במשותף עם אתי בן זיו).

המאמר נולד בסיומה של מערכת סופרויז'ן בין הכותבות. המאמר עוסק בסופרויז'ן שהינו כלי מרכזי בהתפתחות אישית ומקצועית של יועצים ארגוניים. המאמר מבוסס על ספרות מקצועית בנושא, ראיונות שערכנו עם מדריכים ומודרכים ועל חוויותנו האישיות. המאמר פורסם כמאמר החודש באיפ"א.