מודל חוסן

לחוסן האישי, הצוותי  והארגוני השפעה מכרעת על תפקוד ותוצאות כמו גם על איכות החיים המקצועית והאישית.

המודל מבוסס על התפיסה כי שינוי חיצוני מתחיל בשינוי פנימי – שינוי נקודת המבט, יכולת ההכלה ויצירת פרשנות מיטיבה למצבים מורכבים. 

Rock Balancing

מודל ג׳ירף

המודל מספק כלים ליצירת שינויים מתוך חיבור לכוחות של הפרט והארגון תוך הרחבת התפיסה וחיזוק תחושת המסוגלות. ​המודל מאגד ומבנה סדרה של שאלות לכדי תהליך הלוקח את הפרט והארגון למקום של יצירת הגדרה בהירה ומעוררת השראה של תפקוד מיטבי ומשם להגשמה בהלימה לתכני השינוי.

model giraff.jpg

המודלים של ניואנס

במעלה הדרך ומתוך ניסיון העבודה בארגונים שונים פתחנו מספר מודלים ייחודיים. המודלים פותחו על בסיס האני מאמין של ניואנס, הגישות והתאוריות המגוונות בהם אנו מאמינות וכלים ושיטות שעובדים לנו טוב.

הייחודיות הינה במודלים פרקטיים כביכול "פשוטים" המבוססים על תפיסות עומק, עדכניות מקצועית  וניסיון רב.